ניהול וקידום הליך תכנון, משלב איתור קרקע ובחינת השימושים המיטביים עליה, כולל הקמת צוות מתכננים ויועצים, ניהול התכנון לאור הפרוגרמה המוסכמת, וקידום התכנון להיתר בניה.

הכנת אומדנים לקראת ביצוע – והשלמת התכנון בשילוב יועצי מערכות ומומחים ככל שיידרשו לקראת מכרזים וביצוע של פרויקט כלכלי, יעיל ונכון לשוק.

1000 דונם

צומת ראם

שם הפרוייקט: פת"י – פארק תעשיות יואב
תיאור: תיאום ביצוע כבישים ותשתיות לאזור תעשיה בשטח של כ-1,000 דונם.
היקף ביצוע – 75,000,000 ש"ח
מזמין: מועצה איזורית יואב, חכ"ל יואב

1000 יח"ד

בית אריה

שם הפרוייקט:עופרים
תיאור: תיאום וניהול ביצוע לכבישים ותשתיות לשכונת מגורים בהיקף של כ-1,000 יח"ד, כולל שצ"פים ומבני ציבור.
היקף ביצוע – 160,000,000 ₪
מזמין: חברת ערים

86,000 מ"ר בנוי

תל אביב

שם הפרוייקט:מרכז רייטמן
תיאור: מבנה מסחרי הכולל כנסים, מכללה ותעסוקה, 86,000 מ"ר בנוי
מזמין: ג'רוזלם ג'רסי בע"מ

52 יח"ד

תל אביב

שם הפרוייקט:קהילת ניו יורק
תיאור: תכנון מפורט ועריכת מכרז למציעים בעסקת קומבינציה – 52 יח"ד בשכונת התקווה. 4 בניינים
מזמין: משפ' סבירסקי

244 יח"ד

בית שמש רמה ג'

שם הפרוייקט:נופי עילית
תיאור: 244 יח"ד לחרדים
שני מתחמים של בניה רוויה מדורגת, וקוטג'ים. 1/4 דיור למשתכן
מזמין:קרית ספר דיור מודיעין בע"מ

126 יח"ד

אלעד

שם הפרוייקט:אלעד
תיאור: 126 יח"ד לחרדים, שישה בניינים עם מרתף חניה חלקי
מזמין: קרית ספר דיור מודיעין בע"מ

30,000 מ"ר בנוי

חוף פלמחים

שם הפרוייקט:כפר נופש פלמחים
תיאור: מלון 350 חדר, 30,000 מ"ר על 74 דונם
מזמין: אוולון ומעוז דניאל בע"מ

6000 מ"ר בנוי

פארק ראם

שם הפרוייקט:מרכז שירות איווקו
תיאור: מרכז שירות למשאיות ואוטובוסים, 6,000 מ"ר בנוי
מזמין: סמלת