התחדשות עירונית היא אחת ההזדמנויות לייצר קרקע לנדל"ן באיזורי ביקוש.

משרד הבינוי מוביל תכניות ב"מסלול רשויות" – תכניות מחוזיות וארציות שבראשן תמ"א 35 קבעו כי חלק גדול ככל האפשר מן הבינוי העתידי של ישראל צריך להתבצע בשטחים מבונים. כך יישמרו שטחים פתוחים וייעשה שימוש יעיל בקרקע, בתשתיות ובמוסדות ציבור. צפוי כי תוספת בנייה זו תגרום להתחדשות המלאי הבנוי ותמנע הידרדרות פיזית וחברתית של שכונות.

הממשלה קיבלה סדרת החלטות, מאז המחצית השנייה של שנות התשעים, בדבר מתן תמריצים וקביעת דרכים לקידום מתחמים להתחדשות עירונית – פינוי-בינוי ועיבוי בנייה.
גם הכנסת חוקקה מאז כמה חוקים, שמטרתם לעודד פעילות ציבורית ופרטית למען יעד חשוב זה.

יזמים בשוק הפרטי פועלים בשני מסלולים עיקריים – בתחום הוראות תמ"א 38 על האפשרויות שנקבעו בה וכן על ידי תכניות נקודתיות לפינוי בינוי.

חברת תנע מלווה תכניות במסלול רשויות וכן פועלת באזורי ביקוש עבור יזמים. ניהול התכנון כולל לימוד מעמיק של התנאים הכלכליים שיאפשרו מימוש כלכלי של התכנית, בחינה של המצב הקיים, הפיצוי שיידרש לבעלי הנכסים, מכלול העלויות הצפויות בפרויקט כזה, אחוזי הרוויחיות ובדיקות רגישות לחלופות תכנון שונות במתחם, וכמובן, ככל ונבחרת חלופה מועדפת, קידום התכנית בהתאם לכל הנדרש עד לאישורה לתוקף.

900 יח"ד

גבעתיים

שם הפרוייקט:מתחם רמב"ם
תיאור: תכנית להתחדשות, תמ"א 38 במרקם קיים, תוספת 900 יח"ד ל-3,000 קיימות
מזמין: משרד הבינוי

160 יח"ד

בני ברק

שם הפרוייקט:בר כוכבא
תיאור: פינוי 160 יח"ד באזור העסקים של בני ברק, ובניית 160 יח"ד בבינוי מרקמי ומגדל משרדים
מזמין: עיריית בני ברק

540 יח"ד

פתח תקוה

שם הפרוייקט:מתחם ד'
תיאור: תכנית שימור ופינוי בינוי למתחם בלב העיר, 540 יח"ד
מזמין: עיריית פתח תקוה

1,100 יח"ד

חדרה

שם הפרוייקט:ברנדייס
תיאור: תכנית מורכבת לפינוי בינוי למתחם הכולל 190 יח"ד, לשני מתחמים פיצוי, סה"כ 1,100 יח"ד
מזמין: פרטיים + עיריית חדרה

12 יח"ד

תל אביב

שם הפרוייקט:שטנד 12
תיאור: תוספת קומות לבניין לשימור, באוהאוס, 12 יח"ד
מזמין: משפ' גולדשטיין

850 יח"ד

ראשון לציון

שם הפרוייקט:החייל האלמוני
תיאור: תכנית פינוי בינוי למתחם הכניסה הדרומית של ראשון לציון, מגורים ומסחר, 850 יח"ד
מזמין: מעוז דניאל חברה קבלנית בע"מ