• ביקורת פנים על תהליכי בנייה לגופים ציבוריים ומוסדיים
  • ניתוח תכניות קיימות לפני בנייה
  • Value Engineering
  • מיקסום פוטנציאל שיווק ופוטנציאל שימושי לתכניות ומבני

דוח ביקורת פנים

כפר סבא

שם הפרוייקט:אגף ילדים, בי"ח מאיר
תיאור: דוח ביקורת פנים על הקמת האגף
מזמין: מבקר פנים שירותי בריאות כללית

דוח ביקורת פנים

טלביה, ירושלים

שם הפרוייקט:מרפאת "בית הקופטים"
תיאור: דוח ביקורת פנים על עסקת שכירות ועבודות התאמה
מזמין: מבקר פנים שירותי בריאות כללית

סקירה ובקרת תכנון

פרדוביצ'ה, צ'כיה

שם הפרוייקט:קניון
תיאור: סקירת תכנון ובקרת תכנון
מזמין: אפ"י נכסים

ביקורת פנים

שער הנגב

שם הפרוייקט:קרית הדרכה, צה"ל
תיאור: ביקורת פנים
מזמין: משרד הביטחון